0 3 min 9 miesięcy

Studia na kierunku Dietetyka mają na celu przygotowanie absolwentów w zakresie opracowywania diet w chorobach i diet osób zdrowych, edukowania w celu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz kontroli i oceny wartości wybieranych produktów spożywczych. O jakości kształcenia decyduje program proponowany przez konkretną instytucję edukacyjną. Jak powinien być skonstruowany, żebyś jako absolwent bez trudu przekuł wiedzę teoretyczną w realny sukces?

Studia na kierunku Dietetyka – propozycja dla lubiących eksperymentować

Studia na kierunku Dietetyka są adresowane do kandydatów, którzy wykazują zainteresowanie prawidłowym odżywianiem i wpływem diety na zdrowie i kondycję fizyczną. Ze względu na specyfikę pracy, wskazane są konkretne cechy osobowości – komunikatywność, wysoko rozwinięta empatia, cierpliwość i takt. Różnorodność produktów spożywczych wymaga natomiast otwartości na nowe smaki i kuchenne eksperymenty.

Przyszłościowy program kształcenia

Studia na kierunku Dietetyka mają charakter interdyscyplinarny. W praktyce oznacza to, że program kształcenia obejmuje i łączy zagadnienia z zakresu nauk medycznych, chemicznych i dietetycznych, zapewniając studentom kompleksową wiedzę teoretyczną. O przyszłościowym charakterze programu edukacyjnego, adresowanego do kandydatów i studentów decydują:

1. Różnorodność przedmiotów podstawowych

Wśród obowiązkowych przedmiotów powinny znaleźć się m.in. podstawy dietetyki i podstawy żywienia człowieka, żywienie kobiet ciężarnych i matek karmiących piersią, żywienie osób aktywnych fizycznie, a także żywienie dzieci i młodzieży, żywienie osób starszych i fizjologia wysiłku fizycznego z elementami anatomii.

2. Możliwość realizacji przedmiotów dodatkowych

Co ważne, przedmioty podstawowe powinny być uzupełnione przez przedmioty opcjonalne, możliwe do zrealizowania w trakcie kolejnych semestrów. Wśród nich powinny się znaleźć m.in. nowoczesne technologie przetwarzania żywności, opakowania do żywności, zasady utrwalania żywności, współczesne trendy w dietetyce i zasady funkcjonowania cateringu, a także – aktualne problemy w dietetyce i zastosowanie diet bezglutenowych.

3. Praktyki zawodowe

W zawodzie dietetyka kluczową wartością jest wiedza praktyczna. Praktyki zawodowe powinny być zatem realizowane w trakcie każdego semestru i trwać łącznie około trzech miesięcy.

4. Możliwość wyboru specjalizacji

Kolejną cechą dobrze skonstruowanego programu studiów na kierunku Dietetyka jest możliwość wyboru specjalności i sprecyzować ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej.