0 3 min 1 rok

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest nie tylko wyrazem równości i integracji społecznej, ale także przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom.

Aby umożliwić zatrudnienie osób niepełnosprawnych, konieczne jest dostosowanie stanowisk pracy i budynków do ich potrzeb.

Dofinansowanie na dostosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej

Korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorcy, którzy pragną zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą otrzymać dofinansowanie na dostosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przede wszystkim dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na instalację wind, ramp, podjazdów czy dostosowanie toalet i przejść. Takie dostosowanie budynku umożliwia osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się i korzystanie z miejsca pracy.

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 25 pracowników, mają możliwość skorzystania z ulgi polegającej na zwolnieniu ze składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednak warunkiem jest utrzymywanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6% ogółu pracowników. Jest to zachęta dla większych firm do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz spełniania społecznej odpowiedzialności. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą również liczyć na dodatkowe ulgi i dopłaty związane z przygotowaniem odpowiednich miejsc pracy. W zależności od lokalnych przepisów i programów wsparcia, mogą być dostępne różne formy wsparcia finansowego na dostosowanie stanowiska pracy, zakup odpowiednich urządzeń czy szkolenia pracowników w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.

Dla wielu firm zatrudnienie osoby niepełnosprawnej oznacza konieczność dostosowania stanowiska pracy i budynków, ale przynosi wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom. Dofinansowanie na dostosowanie budynku, zwolnienie ze składek czy dodatkowe ulgi i dopłaty są dostępne dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.