0 4 min 3 miesiące

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy warto inwestować. Duże możliwości dają złożone instrumenty, a więc kontrakty CFD, przy czym wiążą się one z naprawdę sporym ryzykiem straty choćby z powodu dźwigni finansowej.

Czym jest CFD i jak działa?

CFD jest to kontrakt na różnicę kursową. Jest to pochodny instrument finansowy, którego cena ma ścisły związek z ceną aktywu bazowego. Może nim być akcja czy fundusz giełdowy. Co istotne, sama rentowność CFD zależy od cen aktywa bazowego. Istotne znaczenie ma również fakt, że kontraktem na różnicę kursową handluje się w obrocie pozagiełdowym i w handlu pośredniczy broker. CFD działa w stosunkowo prosty sposób. Otóż inwestor niejako zamraża swój depozyt, przy czym depozyt jest o wiele niższy niż faktyczna wartość pozycji, którą inwestor otwiera. Różnica pomiędzy depozytem zabezpieczającym a faktyczną wartością pozycji jest finansowana przez brokera. Inwestor płaci odsetki właśnie za tę usługę. Różnice kursowe wyliczane są z różnicy wartości i aktywa bazowego w momencie kupna oraz sprzedaży. Niewątpliwie ważną rolę odgrywa tutaj depozyt zabezpieczający, który w handlu CFD jest marżą. Inwestor wpłaca ją na rzecz brokera. Sama wysokość depozytu jest ustalana przez brokera. Co ważne stanowi ułamek rzeczywistej wartości aktywa bazowego. Takie udogodnienie dla klientów, w tym przypadku inwestorów ma jednak swoją cenę, a jest nią ryzyko. Należy wiedzieć, że ryzyko w kontraktach CFD jest naprawdę duże i znaczna część inwestorów po prostu traci cały swój kapitał. Oczywiście to nie tak, że nie można zarobić, przy czym wymaga to wiedzy, umiejętności, ale też przygotowania strategii, choć nadal nie gwarantuje to sukcesu, gdyż są jeszcze czynniki niezależne do inwestora. Brokerzy mogą ustalać różne poziomy depozytu, dobierając je do klas aktywów bazowych. 

Jak działa efekt dźwigni?

Handel CFD jest trudny i wykorzystywany jest w tym przypadku tzw. efekt dźwigni. Można dzięki niemu sporo zyskać, ale i stracić. Otóż właśnie efekt dźwigni w przypadku CFDS mnoży potencjalne zyski, jak i straty. Wysokość dźwigni uzależniona jest od tego jaki depozyt zabezpieczający posiadacie. Jeżeli Wasz depozyt będzie stanowił 10%, to możecie handlować 10-krotnością kapitału. Możecie handlować całym szeregiem różnego rodzaju aktywów bazowych. Będą to choćby akcje, czy też indeksy bądź towary. instrumentów bazowych jest więc sporo. Na tym etapie trzeba też przygotować swoją strategię. Musi być ona przemyślana. Trzeba ustalić sobie założenia. Jeżeli zdecydujecie się na długą pozycję w CFD, to oznacza, że spekulujecie na wzrost ceny, czyli chcecie kupić taniej, aby sprzedać po wyższej cenie. Analogicznie jeżeli otwieracie krótką pozycję, to spekulujecie na spadek ceny. 

Czy handel CFD wiąże się z opłatami?

Handel CFD wiąże się z opłatami, które jednak ustala broker. Najczęściej stosuje się faktyczne ceny rynkowe aktywów bazowych. Brokerzy mogą również sztucznie poszerzać spread, czyli różnicę pomiędzy ceną podaży a popytu. Zatem opłaty mogą być jawne, ale też ukryte. Pamiętajcie, że CFD zawsze odpowiada rynkowej cenie aktywa bazowego. Do tego inwestor musi liczyć się z odsetkami. Wynikają one z marży otwartej pozycji. Zatem znaczenie ma również znalezienie dobrego brokera.