0 3 min 2 lata

Ukończenie studiów II stopnia jeszcze do niedawna świadczyło o pełnym przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Obecnie stanowi zaledwie wstęp do zdobycia koniecznych kwalifikacji. Wszystkiemu winny jest wymagający rynek pracy. Dostrzegasz potrzebę ciągłego dokształcania się? Sprawdź kierunki studiów niestacjonarnych w ofercie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Pułtusku.

Czy warto studiować po 40. roku życia?

Ukończenie 40. roku życia nie musi być przeszkodą do rozpoczęcia studiów. Najczęściej w tym wieku plany zawodowe są sprecyzowane i nie ulegają gwałtownym zmianom. Decydując się na kontynuację nauki, możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje albo poprzeć dotychczas zgromadzone doświadczenie zawodowe odpowiadającym mu wykształceniem, którego z różnych przyczyn dotąd nie zdobyłeś. Ukończenie studiów niestacjonarnych często jest wstępem do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunki studiów niestacjonarnych w ofercie AFiB Vistula w Pułtusku

Kierunki studiów w Pułtusku, proponowanych przez AFiB Vistula, nie bez powodu cieszą się zainteresowaniem studentów po 40. roku życia. Realizacja programu kształcenia w systemie weekendowym umożliwia równoczesne podjęcie lub kontynuowanie aktywności zawodowej. Studia niestacjonarne są szczególnie atrakcyjne dla nauczycieli, ekonomistów i administratywistów, tytuł licencjata lub magistra w systemie zaocznym można uzyskać również na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Finanse i Rachunkowość i Politologia.

Alternatywą dla studiów niestacjonarnych są studia online, w całości realizowane za pośrednictwem specjalnej platformy. Taka forma kształcenia wymaga umiejętności organizacji, jednocześnie jednak pozwala samodzielnie zarządzać czasem.

Jeśli nie studia niestacjonarne, to jakie? Inne możliwości kształcenia po 40. roku życia

Twoja sytuacja w firmie jest stabilna, a zdobyte już wykształcenie – pełne? Jeśli chcesz systematycznie podnosić swoje kwalifikacje, zdecyduj się na studia podyplomowe. Oferta AFiB w Pułtusku to duża różnorodność kierunków i możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności, również praktycznych w zdecydowanie krótszym czasie, niż w sytuacji realizowania programu studiów zaocznych.