0 3 min 9 miesięcy

Jesień to kluczowy okres w rolnictwie, szczególnie w uprawie zbóż ozimych.

W tym czasie rośliny ozime przygotowują się do zimowania, gromadząc składniki odżywcze i energię na przyszły sezon wegetacyjny. W tym okresie zboża ozime narażone są na konkurencję ze strony chwastów, które mogą zaszkodzić ich zdrowemu wzrostowi i obfitości plonów. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie odpowiednich zabiegów herbicydowych na jesieni, w szczególności stosowanie herbicydów o działaniu doglebowym i nalistnym.

Herbicydy o działaniu doglebowym i nalistnym

Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach ozimych

Zabiegi herbicydowe przeprowadzane na jesieni w uprawach zbóż ozimych stanowią skuteczną metodę kontroli chwastów. Chwasty, które w tym okresie wykiełkują i zaczną konkurencję z roślinami uprawnymi, mogą znacznie obniżyć wydajność i jakość plonów. Dlatego rolnicy stosują różne metody, w tym herbicydy, aby chronić swoje uprawy przed konkurencją chwastów. Działanie tych herbicydów jest selektywne, co oznacza, że działają na chwasty, pozostawiając rośliny uprawne nietknięte.

Herbicydy o działaniu doglebowym są aplikowane do gleby i wchłaniane przez korzenie chwastów. Te substancje działają na tkanki korzeni chwastów, co prowadzi do ich wyniszczenia. Działanie doglebowe herbicydów ma za zadanie zapobiec kiełkowaniu i wzrostowi chwastów, zanim zdążą one znacząco naruszyć rośliny uprawne. Te herbicydy są szczególnie skuteczne w kontrolowaniu chwastów jednoliściennych i zapobieganiu ich rozwojowi na początkowym etapie wzrostu. Herbicydy o działaniu nalistnym są aplikowane na liście chwastów i działają bezpośrednio na ich tkanki nadziemne. Te herbicydy są efektywne w kontrolowaniu chwastów już na etapie wzrostu nadziemnego, eliminując konkurencję z roślinami uprawnymi.

Dzięki eliminacji chwastów rośliny ozime mogą gromadzić więcej energii i składników odżywczych na zimowanie, co wpływa na ich zdrowy start na wiosnę. Kontrola chwastów jesienią przekłada się na zwiększenie wydajności i jakości plonów zbóż ozimych. Na stronie https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-na-jesien-zboza-ozime/ można przeczytać o sposobie działania i metodach oraz terminach aplikacji herbicydów. Herbicydy eliminują konkurencję chwastów, pozwalając roślinom uprawnym swobodnie rosnąć i gromadzić składniki odżywcze potrzebne do zdrowego wzrostu. Herbicydy pomagają chronić inwestycje rolników przed stratami wynikającymi z konkurencji chwastów.